Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2019. uputio Landgericht Frankfurt am Main (Njemačka) – Flightright GmbH protiv Qatar Airways

(predmet C-810/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Frankfurt am Main

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Flightright GmbH

Tuženik: Qatar Airways

Prethodna pitanja

Je li riječ o „izravno povezanom letu” u smislu članka 2. točke (h) Uredbe (EZ) br. 261/20041 i ako se u slučaju letova koji su dio jedinstvene rezervacije i za koje je predviđeno zaustavljanje u transfernoj zračnoj luci koja se nalazi izvan područja Europske unije, planira duže zadržavanje u mjestu zaustavljanja, a rezervirani daljnji let ne odnosi se na prvi sljedeći let na koji se može stići?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li članak 3. stavak 1. točku (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 tumačiti na način da se uredba primjenjuje i na prijevoz putnika letom koji ne započinje u zračnoj luci na državnom području države članice, ali koji je bio dio jedinstvene rezervacije koja je uključivala i let iz zračne luke koja se nalazi na državnom području države članice, čak i ako se ne radi o izravno povezanom letu?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)