Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 4 noiembrie 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

(Cauza C-810/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Flightright GmbH

Pârâtă: Qatar Airways

Întrebările preliminare

1.    Un zbor poate fi calificat drept „zbor cu legătură directă” în sensul articolului 2 litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 și atunci când, în cazul zborurilor care fac obiectul unei rezervări unice și care cuprinde o escală pe un aeroport de transfer din afara teritoriului Uniunii Europene, este programată o ședere mai îndelungată la locul de escală, iar zborul de corespondență nu este cel mai apropiat zbor posibil?

2.    În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretat în sensul că regulamentul se aplică inclusiv unui transport aerian de pasageri efectuat printr-un zbor care nu pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, dar care a făcut parte dintr-o rezervare unică ce cuprindea și un zbor cu plecare de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, și atunci când nu este vorba despre un zbor cu legătură directă?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).