Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. prosinca 2019. uputio Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) – Repubblika protiv Il-Prim Ministru

(predmet C-896/19)

Jezik postupka: malteški

Sud koji je uputio zahtjev

Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Repubblika

Tuženik: Il-Prim Ministru

Prethodna pitanja

Treba li članak 19. stavak 1. [drugi podstavak] UEU-a i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, bilo da ih se promatra odvojeno ili zajedno, smatrati primjenjivima u odnosu na pravnu valjanost članaka 96., 96.A i 100. malteškog ustava?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: treba li ovlast premijera u postupku imenovanja sudaca na Malti smatrati sukladnom članku 19. stavku 1. UEU-a i članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, uzimajući u obzir i članak 96.A malteškog ustava, koji je stupio na snagu 2016.?

Ako se utvrdi da ovlast premijera nije sukladna tim odredbama, treba li tu činjenicu uzeti u obzir prilikom budućih imenovanja ili ona treba utjecati i na prethodna imenovanja?

____________