2019 m. gruodžio 5 d. Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Repubblika / Il-Prim Ministru

(Byla C-896/19)

Proceso kalba: maltiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Repubblika

Atsakovas: Il-Prim Ministru

Prejudiciniai klausimai

Ar ES sutarties 19 straipsnio 1 dalies antra [pastraipa] ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis (taikomi atskirai arba kartu) turi būti laikomi taikytinais, sprendžiant dėl Maltos Konstitucijos 96, 96A ir 100 straipsnių teisėtumo?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Ministro Pirmininko įgaliojimai Maltos teisėjų skyrimo procedūroje turi būti laikomi atitinkančiais ES sutarties 19 straipsnio 1 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, atsižvelgiant į Konstitucijos 96A straipsnį, kuris įsigaliojo 2016 m.?

Jei Ministro Pirmininko įgaliojimai būtų laikomi nesuderinamais, ar į tai turėtų būti atsižvelgiama vykdant paskyrimus ateityje ar vis dėlto tai turėtų paveikti ir ankstesnius paskyrimus?

____________