L’Oréali 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-183/16 RENV: L’Oréal versus EUIPO – Guinot

(kohtuasi C-590/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: L’Oréal (esindajad: advokaadid T. de Haan, P. Péters)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Guinot

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 7. oktoobri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

____________