Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Helsingin hallinto-oikeus (Soome) 17. detsembril 2019 – A

(kohtuasi C-950/19)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Helsingin hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: A

Teine menetlusosaline: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2006/43/EÜ1 artikli 22a lõiget 1 (lisatud direktiiviga 2014/56/EL2 ) tuleb tõlgendada nii, et võtmetähtsusega auditeerimispartner asub viidatud lõikes nimetatud laadi ametikohale siis, kui ta sõlmib töölepingu?

2.    Kas siis, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, tuleb artikli 22a lõiget 1 tõlgendada nii, et võtmetähtsusega auditeerimispartner asub viidatud lõikes nimetatud laadi ametikohale siis, kui ta alustab asjaomasel ametikohal töötamist?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit (ELT 2006, L 157, lk 87).

2 ELT 2014, L 158, lk 196.