Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. prosinca 2019. uputio Helsingin hallinto-oikeus (Finska) – A

(predmet C-950/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Helsingin hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: A

Druga stranka u žalbenom postupku: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Prethodna pitanja

Treba li članak 22.a stavak 1. (unesen Direktivom 2014/56/EU1 ) Direktive br. 2006/43/EZ2 tumačiti na način da glavni partner za reviziju položaj vrste opisane u tom stavku prihvaća sklapanjem ugovora o radu?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje: treba li članak 22.a stavak 1. tumačiti na način da glavni partner za reviziju položaj vrste opisane u tom stavku prihvaća početkom rada na dotičnom položaju?

____________

1     SL 2014, L 158, str. 196.

2     Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL 2006, L 157, str. 87.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 197.).