Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2020 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-24/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, J. Norris și I. Naglis, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

anularea articolului 3 din Decizia (UE) 2019/17541 a Consiliului din 7 octombrie 2019 privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice;

anularea articolului 4 din Decizia 2019/1754 în măsura în care conține referiri la statele membre sau, cu titlu subsidiar, anularea articolului 4 în totalitate dacă referirile la statele membre nu pot fi separate de restul articolului;

menținerea efectelor părților anulate ale Deciziei 2019/1754 și, în special, orice utilizare a autorizației acordate în temeiul articolului 3, puse în aplicare înainte de data hotărârii de către statele membre care sunt în prezent părți la Acordul de la Lisabona din 1958, până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil care nu poate depăși șase luni de la pronunțarea hotărârii, a unei decizii a Consiliului Uniunii Europene;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 218 alineatul (6) și a articolului 293 alineatul (1) TFUE, a principiului atribuirii competențelor consacrat la articolul 13 alineatul (2) TUE și a principiului echilibrului instituțional și a dreptului de inițiativă al Comisiei, în măsura în care decizia atacată a fost adoptată fără să fi făcut obiectul unei propuneri a Comisiei.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 2 alineatul (1) și a articolului 207 TFUE și pe nemotivare, în măsura în care Consiliul și-a depășit competențele atunci când a acordat o autorizație care este generală, permanentă și nejustificată în mod corespunzător.

____________

1 JO 2019, L 271, p. 12.