Tožba, vložena 17. januarja 2020 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-24/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnik: F. Castillo de la Torre, J. Norris in I. Naglis, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj

razglasi za ničen člen 3 Sklepa Sveta (EU) 2019/17541 z dne 7. oktobra 2019 o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah;

razglasi za ničen člen 4 Sklepa 2019/1754 v delu, v katerem se sklicuje na države članice, ali podredno, v celoti, če sklicevanja na države članice ni mogoče ločiti od preostalega dela tega člena;

ohrani učinke dela Sklepa 2019/1754, ki se razglasi za ničen, zlasti kakršnokoli uporabo pooblastila, danega v členu 3, ki ga države članice, ki so trenutno stranke Lizbonskega sporazuma iz leta 1958, implementirajo pred izdajo sodbe, do začetka veljave, torej znotraj razumnega roka, ki ne sme biti daljši od šest mesecev od izdaje sodbe, Sklepa Sveta evropske unije.

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 218(6) in člena 293(1) PDEU, načela prenosa pristojnosti iz člena 13(2) PEU in načela institucionalnega ravnovesja ter pravice Komisije do pobude, ker je bil izpodbijani sklep sprejet, ne da bi ga predlagala Komisija.

Prvi tožbeni razlog: podredno, kršitev člena 2(1) in člena 207 PDEU ter nezadostna obrazložitev, ker je Svet s splošno, trajno in nezadostno utemeljeno odobritvijo prekoračil svojo pristojnost.

____________

1 UL 2019, L 271, str. 12.