Recurs introdus la 3 decembrie 2019 de Parlamentul European împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 septembrie 2019 în cauza T-47/18, UZ/Parlamentul

(Cauza C-894/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Parlamentul European (reprezentanți: V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor, agenți)

Cealaltă parte din procedură: UZ

Concluziile recurentului

Anularea hotărârii atacate;

în consecință, respingerea acțiunii în primă instanță;

declararea faptului că fiecare dintre părți suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii în fața prezentei instanțe;

obligarea UZ la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în primă instanțe.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv de recurs, întemeiat pe o eroare de drept, pe o denaturare a faptelor și pe o lipsă de motivare, Parlamentul susține că Tribunalul a concluzionat în mod eronat că anchetele desfășurate erau afectate de o lipsă de imparțialitate obiectivă. Cunoașterea limitată și prealabilă a faptelor de către unul dintre anchetatori nu era de natură să justifice o îndoială legitimă privind imparțialitatea obiectivă a acestuia întrucât această îndoială ar fi putut fi neutralizată de intervenția mai multor anchetatori pentru aceeași anchetă. Acest element esențial nu a fost nici măcar luat în considerare de instanța de fond. În sfârșit, Tribunalul nu a examinat și nici nu a motivat în ce mod pretinsa lipsă de imparțialitate obiectivă, în acest context, ar fi putut conduce la un rezultat diferit, astfel cum impune jurisprudența.

Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept, pe o denaturare a faptelor și pe o lipsă de motivare în concluzia care stabilește o încălcare a principiului egalității armelor în cursul lucrărilor consiliului de disciplină. Parlamentul susține că instanța de fond nu a respectat elementele de fapt considerând în mod eronat că AIPN a fost reprezentată de două persoane în timp ce reclamanta beneficia de drepturi echivalente fiind însoțită de avocatul său. Parlamentul consideră că Tribunalul s-a îndepărtat în mod neîntemeiat de la jurisprudența sa referitoare la aplicarea principiului egalității armelor în materie administrativă și a neglijat să examineze dacă, în lipsa acestei pretinse neregularități, procedura ar fi putut conduce la un rezultat diferit.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, întemeiat pe o eroare de drept, pe o denaturare a faptelor și pe o lipsă de motivare în concluzia de recunoaștere a unei încălcări a dreptului de a fi ascultat al reclamantei, Parlamentul susține că reclamanta a fost ascultată în mod corespunzător, pe de o parte, oral, pe baza unei delegări a AIPN și, pe de altă parte, prin transmiterea observațiilor sale scrise în urma audierii. Delegarea fiind prevăzută de reglementarea internă și neintervenind decât atunci când AIPN care deleagă este în imposibilitatea de a acționa ea însăși pentru motive de serviciu, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept considerând că articolul 22 din anexa IX la statut nu fusese respectat. În plus, Parlamentul invocă o eroare în calificarea retrogradării de la gradul AD 13 la gradul AD 12 ca fiind o sancțiune gravă întrucât ar determina pierderea unei poziții de conducere. În sfârșit, Parlamentul pretinde că instanța de fond nu a examinat dacă, în cazul în care reclamanta ar fi fost audiată direct de AIPN, aceasta ar fi putut aduce alte elemente decât cele care figurează în dosar și în ce măsură decizia AIPN ar fi putut în mod efectiv să fie diferită.

____________