Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de FV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 19 septembrie 2019 în cauza T-153/17, FV/Consiliul

(Cauza C-877/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: FV (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii din 19 septembrie 2019 (T-153/17);

în consecință, admiterea concluziilor reclamantei în primă instanță și, prin urmare, anularea rapoartelor de evaluare pentru anii 2014 și 2015 adoptate definitiv la 5 decembrie 2016;

obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată în fața celor două instanțe.

Motivele și principalele argumente

Prin hotărârea atacată, a fost respinsă cererea de anulare a rapoartelor de evaluare pe anii 2014 și 2015.

În cadrul motivelor sale, recurenta invocă, pe de o parte, încălcarea obligației de control și a obligației de motivare, precum și denaturarea dosarului și, pe de altă parte, încălcarea ghidului de evaluare, a obligației de motivare și de solicitudine, precum și eroarea vădită de apreciere.

Potrivit recurentei, Tribunalul a comis o eroare vădită de apreciere și o denaturare a faptelor prin aceea că a apreciat că comportamentul său, pretins nepotrivit, a fost singurul motiv pentru care administrația i-a acordat calificativul „suficient” pentru „simț de răspundere”, în condițiile în care această rubrică este definită în ghidul de evaluare ca „atitudinea persoanei implicate față de muncă, disponibilitatea sa în executarea sarcinilor într-un spirit activ și constructiv”.

În plus, Tribunalul nu ar fi verificat în mod corect diminuarea sarcinilor recurentei. Boala și timpul de lucru parțial în scop medical nu ar putea justifica reducerea unui părți din sarcinile unui funcționar, cu atât mai puțin, fără acordul acestuia.

Pe de altă parte, recurenta contestă aprecierilor Tribunalului privind schimbarea biroului și a postului, precum și comportamentul său în cadrul exercițiului de evaluare 2014 și susține ca acestea reprezintă o denaturare a dosarului.

____________