2019 m. lapkričio 28 d. FV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-27/18 RENV FV / Taryba

(Byla C-875/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: FV, atstovaujama advokato É. Boigelot

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimą (T-27/18 RENV) ir atitinkamai patenkinti apeliantės reikalavimus pirmojoje instancijoje ir todėl panaikinti dėl jos parengtą vertinimo ataskaitą už 2013 m.;

priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi abiejose instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamu sprendimu buvo atmestas prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą už 2013 m. Apeliantė kaip pagrindą nurodo, pirma, tai, kad Bendrasis Teismas pažeidė kontrolės prievolę ir pareigą motyvuoti, taip pat iškraipė bylos medžiagą ir, antra, tai, kad buvo pažeistos vertinimo gairės, pareiga motyvuoti ir rūpestingumo pareiga, taip pat buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

Anot apeliantės, reikalaudamas pateikti medicininius pažymėjimus ir atitinkamai manydamas, kad nebuvimas yra nepateisinamas ir pagrįstai gali būti aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti atliekant vertinimą, Bendrasis Teismas nesilaikė vertinimo gairių. Be to, sprendimas būtinai ar net automatiškai atsižvelgti į nebuvimą ir (arba) pavėlavimą siekiant neigiamai įvertinti apeliantę yra neteisėtas. Galiausiai Taryba niekada neginčijo nebuvimų ir (arba) pavėlavimų medicininio pobūdžio ir nekritikavo nebuvimo pateisinimo priimdama administracines priemones ir patvirtindavo prašymus dėl vėlavimų kompensavimo ex post. Taigi Bendrasis Teismas sau prieštaravo ir iškraipė bylos įrodymus.

Be to, reguliaraus buvimo darbo vietoje stoka nėra ipso facto svarbesnė už nuolatinių pastangų nebuvimą. Maža to, programoje dėl apeliantės darbo valandų nebuvo įregistruota jokių individualių darbo valandų. Taip pat bendras komentaras dėl vertinamojo „atsakomybės“ gali būti vertinamas tik kaip „puikus“. Kiek tai susiję su „darbo kokybės“ vertinimu, vertinimo ataskaitos neturi sąsajos su pačiu apeliantės veiklos lygiu. Galiausiai dėl „darbo komandoje“ ir „žmogiškųjų santykių“ vertinimo Bendrasis Teismas neatsižvelgė į daugelį bylos įrodymų. Anot apeliantės, Bendrasis Teismas taip iškraipė bylos įrodymus, padarė aiškinimo ir motyvavimo klaidų, pažeidė vertinimo gaires ir tinkamai bei teisingai neatliko akivaizdžios vertinimo klaidos kontrolės.

Galiausiai apeliantė teigia, kad priimtame sprendime buvo neatsižvelgta į netinkamą profesinį traktavimą ir psichologinį priekabiavimą. Bendrasis Teismas taip pat pažeidė rūpestingumo pareigą, kai neatsižvelgė į apeliantės interesus, o atsižvelgė tik į tariamą tarnybos interesą.

____________