Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de FV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 19 septembrie 2019 în cauza T-27/18 RENV, FV/Consiliul (Cauza C-875/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: FV (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii din 19 septembrie 2019 (T-27/18 RENV) și, în consecință, admiterea concluziilor formulate de recurentă în primă instanță și, prin urmare, anularea raportului de evaluare întocmit pentru recurentă pentru anul 2013;

Obligarea Consiliului la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

Hotărârea atacată a respins cererea de anulare a raportului de notare privind anul 2013. Recurenta invocă, pe de o parte, ca motiv, încălcarea de către Tribunal a obligației de control și a obligației de motivare, precum și denaturarea dosarului și, pe de altă parte, încălcarea ghidului de notare, a obligației de motivare și a obligației de solicitudine, precum și eroarea vădită de apreciere.

Potrivit recurentei, prin faptul că a impus existența și comunicarea unor certificate medicale și prin faptul că a considerat, pe cale de consecință, că absențele nu erau justificate și puteau constitui în mod valabil un element de luat în considerare în exercițiul evaluării, Tribunalul nu a respectat ghidul de notare. De asemenea, decizia de a lua în considerare în mod necesar, chiar automat, absențele și/sau sosirile tardive pentru evaluarea negativă a recurentei ar fi nelegală. În sfârșit, Consiliul, nu ar fi contestat niciodată natura medicală a absențelor și/sau a sosirilor tardive, nici nu ar fi criticat justificarea absențelor prin adoptarea unor măsuri administrative și ar fi validat cererile de regularizare ex post a întârzierilor. Așadar, Tribunalul s-ar fi contrazis și ar fi denaturat elementele din dosar.

Pe de altă parte, neregularitatea în prezența la locul de muncă nu ar atrage ipso facto lipsa unui efort constant. În plus, nu ar fi fost înregistrat niciun orar individualizat în programul privind orarul recurentei. De asemenea, un comentariu general care califică „simțul răspunderii” drept remarcabil nu se poate concretiza decât printr-o evaluare „excelentă”. În ceea ce privește aprecierea „calității muncii”, motivarea din raportul de notare nu s-ar raporta la însuși nivelul prestațiilor recurentei. În sfârșit, în legătură cu aprecierea „simțului muncii în echipă” și a „relațiilor umane”, Tribunalul ar fi omis să ia în considerare numeroase elemente din dosar. Potrivit recurentei, Tribunalul ar fi denaturat așadar elementele dosarului, ar fi săvârșit erori de interpretare și de motivare, ar fi încălcat ghidul de notare și ar fi omis să își exercite în mod valabil și corect controlul privind eroarea vădită de apreciere.

În sfârșit, recurenta arată că situația de maltratare profesională și de hărțuire psihologică suferită ar fi fost ignorată în hotărârea pronunțată. Tribunalul ar fi încălcat de asemenea conținutul obligației de solicitudine, ignorând interesul recurentei și reținând doar pretinsul interes de serviciu.

____________