Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rīgas rajona tiesa (Läti) 7. jaanuaril 2020 – Kriminaalmenetlus järgmiste isikute suhtes: AB, CE, SIA „MM investīcijas“

(kohtuasi C-3/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rīgas rajona tiesa

Kriminaalmenetlus järgmiste isikute suhtes

AB, CE, SIA „MM investīcijas“

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta artikli 11 punkt a ja artikli 22 esimene lõik on kohaldatavad Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ametikohale, millest tulenevaid ülesandeid täidab liikmesriigi keskpanga president, nimelt Läti Panga president AB?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas need sätted tagavad sellele isikule jätkuvalt puutumatuse kriminaalmenetluse suhtes isegi pärast seda, kui ta on liikmesriigi keskpanga presidendi ja seega Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ametikohalt lahkunud?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas see puutumatus puudutab üksnes „kohtulikku“ puutumatust, nagu on märgitud Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta artikli 11 punktis a, või laieneb see ka kriminaalmenetluse läbiviimisele, sealhulgas süüdistusakti esitamisele ja tõendite kogumisele? Kas juhul, kui puutumatus on kohaldatav kriminaalmenetluse läbiviimisele, mõjutab see asjaolu tõendite kasutamise võimalust?

4.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta artikli 11 punkt a koostoimes selle protokolli artikliga 17 võimaldab menetluse eest vastutaval isikul või vastavas menetlusstaadiumis kohtukoosseisul hinnata Euroopa Liidu huvi olemasolu selles menetluses ja ainult juhul, kui selle huvi olemasolu on tuvastatud – nimelt, kui tegevus, milles AB-d süüdistatakse, on seotud tema ülesannete täitmisega Euroopa Liidu institutsioonis –, paluda asjaomasel institutsioonil, st Euroopa Keskpangal sellelt isikult puutumatus ära võtta?

5.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta kohaldamisel peab Euroopa Liidu huvi olemasolu olema alati otseselt seotud otsustega või toimingutega, mida tehakse ametiülesannete täitmisel Euroopa Liidu institutsioonis? Nimelt, kas niisuguse ametniku suhtes tohib teha kriminaalmenetluse toimingu, kui talle esitatud süüdistus ei ole seotud tema ülesannetega Euroopa Liidu institutsioonis, vaid tegevusega tema ametiülesannete täitmisel liikmesriigis?

____________