Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. siječnja 2020. uputio Rīgas rajona tiesa (Latvija) – kazneni postupak protiv AB, CE, SIA „MM investīcijas”

(predmet C-3/20)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Rīgas rajona tiesa

Stranke glavnog kaznenog postupka

AB, CE, SIA „MM investīcijas”

Prethodna pitanja

Primjenjuju li se članak 11. točka (a) i članak 22. prvi stavak Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije u prilogu Ugovoru o funkcioniranju Europske unije na dužnost člana Upravnog vijeća Europske središnje banke koju izvršava guverner središnje banke države članice, odnosno AB, predsjednik Banke Latvije?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, osiguravaju li te odredbe toj osobi imunitet od pokretanja kaznenog postupka čak i nakon što napusti funkciju guvernera središnje banke države članice i stoga funkciju člana Upravnog vijeća Europske središnje banke?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, odnosi li se taj imunitet samo na imunitet „od sudskih postupaka”, kao što je navedeno u članku 11. točki (a) Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije u prilogu Ugovoru o funkcioniranju Europske unije ili obuhvaća i kazneni progon, uključujući dostavu optužnice i prikupljanje dokaza? U slučaju da se imunitet primjenjuje na kazneni progon, utječe li ta okolnost na mogućnost korištenja dokazima?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li na temelju članka 11. točke (a) Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije u prilogu Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, u vezi s člankom 17. navedenog protokola, tijelo odgovorno za postupak ili sastav suda, u odgovarajućoj fazi postupka, ocijeniti postojanje interesa Europske unije u okviru navedenog postupka i, samo u slučaju da se utvrdi da takav interes postoji, odnosno ako su djela koja se stavljaju na teret AB-u povezana s obnašanjem njegovih dužnosti u okviru institucije Europske unije, tražiti od predmetne institucije, odnosno Europske središnje banke, da skine imunitet toj osobi?

Treba li postojanje interesa Europske unije, prilikom primjene odredbi Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije u prilogu Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, uvijek biti izravno povezano s donesenim odlukama ili poduzetim radnjama prilikom obnašanja dužnosti u instituciji Europske unije? Naime, može li se protiv takvog dužnosnika voditi kazneni postupak ako optužba protiv njega nije povezana s njegovim dužnostima u instituciji Europske unije, nego s aktivnostima koje obavlja u okviru svojih dužnosti u državi članici?

____________