Žalba koju je 1. kolovoza 2019. podnio L’Oréal protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 19. lipnja 2019. u predmetu T-182/16 RENV, L’Oréal protiv EUIPO-a – Guinot

(predmet C-589/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: L’Oréal (zastupnici: T. de Haan, P. Péters, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Guinot

Žalba je rješenjem Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 7. listopada 2019. proglašena nedopuštenom.

____________