A Bíróság (harmadik tanács) 2020. január21-i végzése (a Cour d'appel d'Aix-en-Provence [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MN-nel szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása

(C-813/19. PPU. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (1) bekezdése – A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma – Hatékony bírói jogvédelem)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Az alapeljárás felei

MN

Az eljárásban részt vesz: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Rendelkező rész

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen rendelkezés értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma alá tartoznak a rájuk vonatkozó személyzeti és szervezeti szabályzat értelmében a feletteseik irányítása és ellenőrzése alatt álló és az igazságügyminiszter felügyelete alá tartozó francia ügyészek, mivel a jogállásuk – különösen a végrehajtó hatalomtól való – függetlenség garanciáját nyújtja számukra az európai elfogatóparancs kibocsátása keretében.

A 2002/584 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett személyt megillető hatékony bírói jogvédelemhez kapcsolódó követelmények teljesülnek, ha a kibocsátó tagállam joga szerint az elfogatóparancs kibocsátásának feltételei, különösen pedig annak arányos jellege e tagállamban bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik.

____________

1 HL C 19., 2020.1.20.