Ordonanța Curții (Camera a treia) din 21 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Franța) – Executarea unui mandat european de arestare împotriva lui MN

(Cauza C-813/19 PPU)1

(Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (1) – Noțiunea de «autoritate judiciară emitentă» – Protecție jurisdicțională efectivă)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Părțile din procedura principală

MN

Cu participarea: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Dispozitivul

Articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre trebuie interpretat în sensul că intră în noțiunea de „autoritate judiciară emitentă”, în sensul acestei dispoziții, magistrații parchetului francez, plasați sub direcția și controlul superiorilor lor ierarhici, precum și sub autoritatea ministrului justiției în temeiul normelor statutare și organizaționale cărora le sunt supuși, din moment ce statutul lor le conferă o garanție de independență, în special în raport cu puterea executivă, în cadrul emiterii mandatului european de arestare.

Decizia-cadru 2002/584 trebuie interpretată în sensul că cerințele inerente unei protecții jurisdicționale efective de care trebuie să beneficieze o persoană împotriva căreia a fost emis un mandat european de arestare pentru efectuarea urmăririi penale sunt îndeplinite din moment ce, potrivit legislației statului membru emitent, condițiile de eliberare a acestui mandat și în special caracterul său proporțional fac obiectul unui control jurisdicțional în acest stat membru.

____________

1     JO C 19, 20.1.2020.