A Bíróság elnökhelyettesének 2019. december 20i végzése –
Puigdemont i Casamajó és Comín i Oliveres kontra Parlament

(C646/19. P.(R.). sz. ügy)

„Fellebbezés – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Az Európai Parlament tagjai – Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány – 12. cikk – Mandátumvizsgálat – A Parlament határozata, amely tudomásul veszi a megválasztott jelöltek nemzeti hatóságok által közölt listáját, és amely kizárja a fellebbezőket a nemzeti jogban előírt formaság be nem tartása miatt”

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Fumus boni iuris – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Kumulatív jelleg – Az ügyben szereplő érdekek egymással szembeni mérlegelése

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata, 156. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 51. pont)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Fumus boni iuris – Az alapkereset alátámasztására felhozott jogalapok prima facie vizsgálata – A Parlamentbe megválasztott jelöltek nemzeti hatóságok által közölt listájának tudomásul vételéről és egyes jelöltek kizárásáról szóló parlamenti határozat elleni kereset – Az 1976. évi okmány értelmében vett „hivatalosan bejelentett eredmények” fogalmának téves értékelésére vonatkozó jogalap – Első látásra nem megalapozatlan jogalap

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány, 12. cikk)

(lásd: 52., 60., 64., és 75–78. pont)

3.      Európai Parlament – A tagok mandátumának vizsgálata – Korlátok – A tagállamok által hivatalosan bejelentett eredmények tudomásulvételében megnyilvánuló aktus – A Parlament arra vonatkozó hatáskörének hiánya, hogy a nemzeti választási eljárások jogszerűségéről nyilatkozzon

(EUMSZ 267. cikk; az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány, 12. cikk)

(lásd: 62. pont)

4.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A Törvényszék által a nemzeti jogra tekintettel elvégzett értékelésnek a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 67. pont)

5.      Fellebbezés – Jogalapok – Először a fellebbezés keretében felhozott jogalap – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 70. pont)

6.      Európai Parlament – Választások – A tagállamok hatásköre – Választási eljárás és a választási eredmények hivatalos bejelentése

(EUSZ 14. cikk, (3) bekezdés; EUMSZ 223. cikk, (1) bekezdés; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 39. cikk; az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány, 1., 8. és 12. cikk)

(lásd: 73., 74. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság elnökhelyettese hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke elnökének 2019. július 1‑jei Puigdemont i Casamajó és Comín i Oliveres kontra Parlament végzését (T‑388/19 R, nem tették közzé, EU:T:2016:467).

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.