Domstolens kendelse (Afdelingen for bevilling af appel) af 6. februar 2020 – NHS mod EUIPO

(Sag C-858/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 10)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 11-13)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer –udelukket

(Art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1, og art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 14 og 17)

4.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Domstolens statut, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 15, 16, 18 og 19)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

NHS, Inc. bærer sine egne omkostninger.