Beschikking van het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) van 6 februari 2020 – NHS/EUIPO

(Zaak C858/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Toelating van hogere voorzieningen – Artikel 170 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verzoek waarbij niet wordt aangetoond dat de vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Niet-toelating van de hogere voorziening”

1.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Bewijslast

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punt 10)

2.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Verzoek om toelating van een hogere voorziening – Vormvereisten – Draagwijdte

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 1113)

3.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Uitgesloten

(Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea, en art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punten 14, 17)

4.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Verzoek om toelating waarbij niet wordt aangetoond dat de vraag belangrijk is – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 15, 16, 18, 19)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt niet toegelaten.

2)

NHS, Inc., draagt haar eigen kosten.