Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 6. februarja 2020 – NHS/EUIPO

(Zadeva C858/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 10.)

2.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Predlog za dopustitve pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 11 do 13.)

3.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev

(člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člena 58, prvi odstavek, in 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točki 14 in 17.)

4.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke 15, 16, 18 in 19.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba NHS, Inc., nosi svoje stroške.