Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 11. února 2020 – Rutzinger-Kurpas v. EUIPO

(Věc C‑887/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 9)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální požadavky – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 10–12)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující významnost uvedené otázky – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 13, 15–18)

4.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení

(Článek 256 odst. 1 SFEU; Statut Soudního dvora čl. 58 první pododstavec a článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 14)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Susanne Rutzinger-Kurpas ponese vlastní náklady řízení.