Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 11. veebruari 2020. aasta määrus – Rutzinger-Kurpas vs. EUIPO

(kohtuasi C887/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Tõendamiskoormis

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punkt 9)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus – Vorminõuded – Ulatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 10–12)

3.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 13 ja 15–18)

4.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Väljajätmine

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik ja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punkt 14)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Susanne Rutzinger-Kurpase kohtukulud tema enda kanda.