Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 11. veljače  2020 – Rutzinger-Kurpas protiv EUIPO-a

(predmet C-887/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Teret dokazivanja

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 9.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Zahtjev za dopuštanje žalbe – Formalni zahtjevi – Doseg

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170.b)

(t. 10.-12.)

3.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170.b)

(t. 13., 15.-18.)

4.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenost

(čl. 256. st.1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st.1 i 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 14.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta

2.

Susanne Rutzinger-Kurpas će snositi vlastite troškove.