Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 13 februari 2020 – ruwido austria mot EUIPO

(mål C-823/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a och 170b)

(se punkterna 12–20)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

ruwido austria GmbH ska bära sina rättegångskostnader.