Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 3. března 2020 – Pink Lady America v. CPVO

(Věc C886/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochrana odrůdových práv – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 12–15)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Pink Lady America LLC ponese vlastní náklady řízení.