Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 3. marta rīkojums – Pink Lady America/CPVO

(lieta C886/19 P)

Apelācija – Augu šķirņu aizsardzība – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 12.–15. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Pink Lady America LLC sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.