Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 3. marca 2020 –
Pink Lady America/OCVV

(Zadeva C886/19 P)

„Pritožba – Žlahtniteljske pravice – Dopustitev pritožbe – Člen170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

Pritožba – Ureditev predhodnega sprejetja – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije– Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 23a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 12 do 15.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba Pink Lady America LLC krije svoje stroške.