Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 3. března 2020 – Esim Chemicals v. EUIPO

(Věc C902/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, čl. 58a třetí pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a čl. 170b odst. 4)

(viz bod 8)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální požadavky – Dosah

(Statut Soudního dvora, čl. 58a třetí pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a čl. 170b odst. 4)

(viz body 9–11)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující významnost uvedené otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, čl. 58a třetí pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a čl. 170b odst. 4)

(viz body 12–14)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Esim Chemicals GmbH ponese vlastní náklady řízení.