Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 3.3.2020 – Esim Chemicals vastaan EUIPO

(asia C-902/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Valituslupahakemus, jossa ei esitetä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Todistustaakka

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artiklan kolmas kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a artiklan 1 kohta ja 170 b artiklan 4 kohta)

(ks. 8 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemus – Muotovaatimukset – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artiklan kolmas kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a artiklan 1 kohta ja 170 b artiklan 4 kohta)

(ks. 9–11 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 58 a artiklan kolmas kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a artiklan 1 kohta ja 170 b artiklan 4 kohta)

(ks. 12–14 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Esim Chemicals GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.