2020 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Esim Chemicals / EUIPO

(Byla C902/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas –Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

1.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Įrodinėjimo pareiga

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnio trečia pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis ir 170b straipsnio 4 dalis)

(žr. 8 punktą)

2.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymas priimti apeliacinį skundą – Formos reikalavimai – Apimtis

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnio trečia pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis ir 170b straipsnio 4 dalis)

(žr. 9–11 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnio trečia pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis ir 170b straipsnio 4 dalis)

(žr. 12–14 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Esim Chemicals GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.