Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 3 mars 2020 – Esim Chemicals mot EUIPO

(mål C902/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a tredje stycket; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a.1 och 170b.4)

(se punkt 8)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a tredje stycket; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a.1 och 170b.4)

(se punkterna 9–11)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a tredje stycket; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a.1 och 170b.4)

(se punkterna 12–14)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Esim Chemicals GmbH ska bära sina rättegångskostnader.