Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 19. marca 2020 – Boé Aquitaine

(Zadeva C838/19)

„Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Konkurenca – Člen 101 PDEU – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo nujnost odgovora na vprašanja za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost“

Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Nujnost predložitve dovolj pojasnil Sodišču o dejanskem in pravnem okviru – Obseg obveznosti na področju konkurence – Nezadostna natančnost glede navedenega okvira – Neobstoj navedb glede uporabe določbe prava Unije, uveljavljene z nacionalnim pravom, za notranji položaj – Očitna nedopustnost

(člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člena 53(2) in 94)

(Glej točke od 13 do 27.)

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Bordeaux (Francija) z odločbo z dne 22. marca 2019, je očitno nedopusten.