Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2019 Confédération nationale du Crédit Mutuel proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-13/18, Crédit mutuel Arkéa v. EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Věc C-867/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Confédération nationale du Crédit Mutuel (zástupci: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, advokáti)

Další účastníci řízení: Crédit Mutuel Arkéa, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 13. února 2020 rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

____________