Appel iværksat den 25. november 2019 af Confédération nationale du Crédit Mutuel til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-13/18 – Crédit mutuel Arkéa mod EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Sag C-867/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Confédération nationale du Crédit Mutuel (ved avocats B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin og M. Le Guerer)

De andre parter i appelsagen: Crédit Mutuel Arkéa og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 13. februar 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres.

____________