Överklagande ingett den 25 november 2019 av Confédération nationale du Crédit Mutuel av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-13/18, Crédit mutuel Arkéa mot EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Mål C-867/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Confédération nationale du Crédit Mutuel (ombud: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, avocats)

Övriga parter i målet: Crédit Mutuel Arkéa, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 13 februari 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

____________