Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 6 noiembrie 2019 – Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV și alții

(Cauza C-819/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamante: Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV

Pârâtă: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV și alții

Întrebarea preliminară

În cadrul unui litigiu între persoane prejudiciate (în speță, expeditorii, și anume clienții serviciilor de transport aerian de mărfuri) și companii aeriene, instanțele naționale sunt competente să aplice pe deplin – fie în temeiul efectului direct al articolului 101 TFUE sau, dacă este cazul, al articolului 53 din Acordul privind SEE, fie în temeiul (efectului direct al) articolului 6 din Regulamentul nr. 1/20031 – articolul 101 TFUE sau, dacă este cazul, articolul 53 din Acordul privind SEE, în privința acordurilor sau a practicilor concertate ale companiilor aeriene în legătură cu serviciile de transport de mărfuri cu zboruri efectuate înaintea datei de 1 mai 2004 între aeroporturi din Uniunea Europeană și aeroporturi din afara SEE sau cu zboruri efectuate înaintea datei de 19 mai 2005 între Islanda, Liechtenstein și Norvegia și aeroporturi din afara SEE ori cu zboruri efectuate înaintea datei de 1 iunie 2002 între aeroporturi din Uniunea Europeană și Elveția, chiar dacă aceasta este perioada în care era aplicabil regimul tranzitoriu prevăzut la articolele 104 și 105 TFUE sau, dimpotrivă, regimul tranzitoriu se opune acestei aplicări?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 8/vol.1, p. 165).