Kasační opravný prostředek podaný dne 23. srpna 2019 Sigrid Dickmanns proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 11. června 2019 ve věci T-538/18, Sigrid Dickmanns v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-631/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Sigrid Dickmanns (zástupce: H. Tettenborn. advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie (šestý senát) zamítl usnesením ze dne 5. února 2020 kasační opravný prostředek a rozhodl, že účastník řízení, který neměl ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

____________