Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de grande instance de Rennes (Francie) dne 21. ledna 2020 – PF a QG v. Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Věc C-27/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de grande instance de Rennes

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: PF, QG

Odpůrkyně: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Předběžná otázka

Musí být unijní právo, zejména články 20 a 45 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i článek 4 nařízení č. 883/20041 a článek 7 nařízení č. 492/20112 , vykládáno v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je článek R 532-3 code de la sécurité sociale (zákoník o sociálním zabezpečení), které definuje referenční kalendářní rok pro výpočet rodinných přídavků jako předposlední rok předcházející výplatnímu období, jehož použití v situaci, kdy příjmy příjemce podstatně vzrostou v jednom členském státě a po jeho návratu do státu původu [následně] poklesnou, vede k tomu, že je tento příjemce, na rozdíl od rezidentů, kteří nevyužili své právo volného pohybu, připraven o část svého nároku na rodinné přídavky?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 2004, L 166, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. 2011, L 141, s. 1).