Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Rennes (Francija) 21. januarja 2020 – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Zadeva C-27/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de grande instance de Rennes

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: PF, QG

Tožena stranka: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Unije, zlasti člena 20 in 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člen 4 Uredbe št. 883/20041 in člen 7 Uredbe št. 492/20112 , razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi, kot je člen R 532-3 zakonika o socialni varnosti, v kateri je kot referenčno koledarsko leto za izračun družinskih dajatev opredeljeno predzadnje leto pred obdobjem izplačila in katere uporaba v primeru, ko se prejemniku po znatnem zvišanju dohodkov v drugi državi članici ti dohodki po njegovi vrnitvi v državo članico izvora znižajo, pripelje do tega, da je ta prejemnik – drugače kot državljani, ki niso izvajali svoje pravice do prostega gibanja – prikrajšan za del družinskih dajatev?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).

2 Uredba (EU) št 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL 2011, L 141, str. 1).