Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 11 decembrie 2019 – Q-GmbH/Finanzamt Z

(Cauza C-907/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă-recurentă: Q-GmbH

Pârât-intimat: Finanzamt Z

Întrebarea preliminară

Serviciul prestat de o persoană impozabilă care desfășoară o activitate de intermediere pentru o societate de asigurări și care, în plus, pune la dispoziția acestei societăți produsul de asigurare care face obiectul intermedierii constituie un serviciu conex tranzacțiilor de asigurare și reasigurare prestat de brokerii și agenții de asigurări scutit de impozit în temeiul articolului 135 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 ?

____________

1     JO 2006, L 347, p.1.