Tožba, vložena 29. januarja 2020 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-51/20)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouchagiar in B. Stromsky)

Tožena stranka: Helenska republika

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Helenska republika s tem, da ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe Sodišča z dne 9. novembra 2017 v zadevi C-481/16, Komisija/Grčija, EU:C:2017:845, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi te sodbe in na podlagi člena 260(1) PDEU,

odredi, da mora Helenska republika Komisiji plačati denarno kazen v višini 26.697,89 EUR za vsak dan zamude pri izvršitvi sodbe Sodišča z dne 9. novembra 2017 v zadevi C-481/16 za obdobje od dneva, ko bo razglašena sodba v tej zadevi, do dneva, ko bo sodba z dne 9. novembra 2017 v celoti izvršena,

odredi, da mora Helenska republika Komisiji plačati pavšalni znesek, ki se določi tako, da se dnevni znesek v višini 3.709,23 EUR pomnoži s številom dni, minulih od izdaje sodbe z dne 9. novembra 2017 do dneva izdaje sodbe v tej zadevi,

Helenski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Helenska republika bi morala v skladu s sklepom Evropske komisije z dne 27. marca 2014 v zadevi SA.34572 v štirih mesecih izterjati nezdružljive pomoči, ki so bile dodeljene družbi Larco, in Komisijo pravno zadostno obvestiti o sprejetju ukrepov, potrebnih za ta namen. Pri zadevnih pomočeh je šlo za državno poroštvo v korist družbe Larco za leta 2008, 2010 in 2011 in za sodelovanje države pri povečanju kapitala te družbe v letu 2009.

Komisija je 2. septembra 2016 pri Sodišču vložila tožbo zaradi kršitve člena 108(2) PDEU (zadeva C-481/16). Sodišče je 9. novembra 2017 odločilo, da Helenska republika s tem, da v določenem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sklepa Komisije, in s tem, da Komisije ni obvestila o ukrepih, sprejetih na podlagi tega sklepa, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 3 in 5 zadevnega sklepa ter na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Helenska republika s tem, da ni sprejela ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča z dne 9. novembra 2017, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi samega sklepa in na podlagi člena 260(1) Pogodbe o delovanje Evropske unije.

____________