Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 3. prosince 2019 – VZ a další v. Eurowings GmbH

(Věc C-880/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobci: VZ a další

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžné otázky

Je třeba čl. 5 odst. 1 písm. c) bod iii) nařízení ES č. 261/2004 1 vykládat v tom smyslu, že přesměrování letu uvedené v tomto ustanovení, které umožní cestujícímu odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu, se musí uskutečnit z téhož místa odletu jako rezervované letecké spojení nebo přichází v úvahu i odlet z jiného letiště?

V případě, že přichází v úvahu rovněž odlet z jiného letiště, je rozhodující pouze skutečnost, že se odlet uskuteční nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu bez ohledu na otázku, jak dlouho trvá příjezd cestujícího na letiště nebo se musí časový rozdíl vypočítat rovněž v souvislosti s příjezdem cestujícího na letiště?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1 ).