Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Köln (Germania) la 22 noiembrie 2019 – Vodafone GmbH/Republica Federală Germania

(Cauza C-854/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vodafone GmbH

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

1.    a)    În situația în care un tarif de telecomunicații mobile, care poate fi utilizat de clienți în străinătate și care prevede, pentru fluxul de date mobile, un volum lunar de date inclus în tarif după epuizarea căruia intervine o reducere a vitezei de transfer, poate fi însoțit de o opțiune tarifară gratuită care permite utilizarea pe teritoriul național a anumitor servicii oferite de întreprinderile partenere ale operatorului de telecomunicații, fără ca volumul de date consumat prin utilizarea acestor servicii să fie imputat din volumul lunar de date inclus în tariful de telecomunicații mobile în cauză, în timp ce în străinătate acest volum de date este imputat din volumul lunar de date inclus în tariful de telecomunicații mobile, noțiunea de serviciu de comunicații de date în roaming reglementat în sensul articolului 6a coroborat cu articolul 2 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul nr. 531/20121 trebuie să fie interpretată în sensul că tariful de telecomunicații mobile și opțiunea tarifară trebuie calificate împreună drept unic serviciu de comunicații de date în roaming reglementat, cu consecința că neimputarea din volumul lunar de date inclus în tarif a volumului de date consumat prin utilizarea serviciilor întreprinderilor partenere decât pe teritoriul național este nelegală?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 litera (a): Articolul 6a din Regulamentul nr. 531/2012 trebuie să fie interpretat, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, în sensul că imputarea, în străinătate, din volumul lunar de date inclus în tariful de telecomunicații mobile a volumului de date consumat prin utilizarea serviciilor întreprinderilor partenere trebuie calificată drept percepere a unei suprataxe?

c)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările 1 litera (a) și 1 litera (b): Acest lucru este valabil și atunci când, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, opțiunea tarifară este cu plată?

2.    a)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 litera (a): Articolul 6b alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 531/2012 trebuie să fie interpretat, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, în sensul că o politică de utilizare echitabilă în materie de utilizare a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate poate fi prevăzută și pentru opțiunea tarifară ca atare?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 litera (a) și a unui răspuns negativ la întrebarea 2 litera (a): Articolul 6b alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 531/2012 trebuie să fie interpretat, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, în sensul că o politică de utilizare rezonabilă în materie de utilizare a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate poate fi prevăzută atât pentru tariful de telecomunicații mobile, cât și pentru opțiunea tarifară, cu consecința că volumul de date care trebuie pus la dispoziție în cadrul unei politici comune de utilizare rezonabilă trebuie să se bazeze pe prețul total al tarifului de telecomunicații mobile plătit de clientul final pe teritoriul național, și anume pe suma dintre prețul tarifului de telecomunicații mobile și cel al opțiunii tarifare plătită de clientul final pe teritoriul național?

c)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 litera (a) și a unui răspuns negativ la întrebările 2 litera (a) și 2 litera (b): Articolul 6b alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 531/2012 coroborat cu articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare nr. 2016/22862 trebuie să fie aplicabil prin analogie, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, în sensul că o politică de utilizare rezonabilă poate fi prevăzută pentru opțiunea tarifară ca atare?

3.    a)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2 litera (a) sau litera (c): Noțiunea de „pachet cu date cvasi-nelimitate” în sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 531/2012 coroborat cu articolul 4 alineatul (2) primul paragraf și cu articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare nr. 2016/2286, trebuie să fie interpretată în sensul că o opțiune tarifară cu plată trebuie, ca atare, să fie calificată drept pachet cu date cvasi-nelimitate?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 3 litera (a): Acest lucru este valabil și atunci când, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, opțiunea tarifară nu este cu plată?

4.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2 litera (a) sau litera (c) și al unui răspuns negativ la întrebarea 3 litera (a) sau litera (b): Într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, articolul 6b alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 531/2012 coroborat cu articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare nr. 2016/2286 trebuie să fie interpretat în sensul că prețul global al tarifului de telecomunicații mobile plătit de clientul final pe teritoriul național trebuie luat în considerare și pentru stabilirea volumului care trebuie pus la dispoziția clientului de roaming în cadrul unei politici de utilizare rezonabilă care se referă, în mod izolat, la opțiunea tarifară?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO 2012, L 172, p. 10).

2     Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective (JO 2016, L 344, p. 46).