Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 13 november 2019 – XY/KLM Cityhopper BV

(Zaak C-829/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XY

Verwerende partij: KLM Cityhopper BV

Bij beschikking van het Hof van 17 januari 2020 is de zaak doorgehaald in het register van het Hof.

____________