Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ministero della Giustizia, zastupan po trenutnom ministru, protiv GN

(predmet C-914/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ministero della Giustizia, zastupan po trenutnom ministru

Tuženik: GN

Umješači: HM, JL, JJ

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, članku 10. UFEU-a i članku 6. Direktive Vijeća 2000/78/EZ1 od 27. studenoga 2000., u dijelu kojim se njima zabranjuje diskriminacija na temelju dobi prilikom zapošljavanja, mogućnost da država članica propiše dobnu granicu za pristup profesiji javnog bilježnika?

____________

1     Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)