Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 12. decembra 2019 – Ministero della Giustizia, ki ga zastopa trenutni minister/GN

(Zadeva C-914/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Ministero della Giustizia, ki ga zastopa trenutni minister

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: GN

ob udeležbi: HM, JL, JJ

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 10 PDEU in člen 6 Direktive Sveta 2000/78/ES1 z dne 27. novembra 2000 v delu, v katerem prepovedujejo diskriminacijo na podlagi starosti za zaposlitev, nasprotujejo temu, da država članica določi starostno mejo za dostop do notarskega poklica?

____________

1 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).