2019 m. gruodžio 3 d. Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sumal, S.L. / Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(Byla C-882/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Sumal, S.L.

Atsakovė: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Prejudiciniai klausimai

A)    Ar pagal ekonominio vieneto doktriną, kylančią iš paties Europos Sąjungos Teisingumo Teismo doktrinos, galima patronuojančiosios bendrovės atsakomybę priskirti patronuojamajai bendrovei, ar ši doktrina taikoma tik patronuojamųjų bendrovių atsakomybę priskiriant patronuojančiajai bendrovei?

B)    Ar ekonominio vieneto sąvoka turi būti išplečiama atsižvelgiant į ryšius grupės viduje, atsižvelgiant tik į kontrolės veiksnius, ar taip pat galima remtis kitais kriterijais, įskaitant tuo, kad patronuojamajai bendrovei pažeidimai galėjo būti naudingi?

C)    Jei pripažįstama, kad patronuojančiosios bendrovės atsakomybę galima priskirti patronuojamajai bendrovei, kokiomis sąlygomis tai įmanoma?

D)    Jei atsakant į pirmiau pateiktus klausimus būtų pritarta, kad atsakomybė už patronuojančiųjų bendrovių veiksmus gali būti priskirta patronuojamosioms bendrovėms, ar su šia Bendrijos doktrina būtų suderinama tokia nacionalinė nuostata, kaip antai Ley de Defensa de la Competencia (konkurencijos apsaugos įstatymas) 71 straipsnio 2 dalis, kurioje numatoma tik galimybė patronuojamosios bendrovės atsakomybę priskirti patronuojančiajai bendrovei, ir tik su sąlyga, kad patronuojančioji bendrovė kontroliuoja patronuojamąją bendrovę?

____________