Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 14. jaanuaril 2020 – Top System SA versus État belge

(kohtuasi C-13/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Top System SA

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 14. mai 1991. aasta direktiivi 91/250/EMÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta1 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab arvutiprogrammi õiguspäraselt omandanud isikul arvutiprogrammi või selle osa dekompileerida, juhul kui dekompileerimine on vajalik selleks, et parandada programmi toimimist mõjutavaid vigu, kaasa arvatud juhul, kui parandus seisneb sellise funktsiooni välja lülitamises, mis takistab selle rakenduse toimimist, mille osa asjaomane programm on?

Kui vastus on jaatav, siis kas täidetud peavad olema direktiivi artiklis 6 ette nähtud tingimused või muud tingimused?

____________

1 ELT 1991, L 122, lk 42.